Who is maks dating 2016

posted by | Leave a comment

Kommunen strekker seg 34 km fra Tellevik fort ved Hordvik i nord til Korsneset fort ved Krokeide i syd, og 25 km fra Trengereid i øst til Drotningsvik i vest.

Bykjernen ligger omtrent midt i kommunen, ved Byfjorden i Bergensdalens nordlige del.

Bergen ligger på Bergenshalvøen i Midthordland, som sammen med Nordhordland utgjør regionen Bergen og omland i Hordaland fylke.

Kommunen har sjøgrenser mot Austevoll, Sund, Fjell, Askøy, Meland, Lindås og Osterøy, og landgrenser mot Vaksdal, Samnanger og Os.

Byen er sete for Hordaland fylkeskommune, Gulating lagdømme og Bjørgvin bispedømme.

Av nasjonale statlige virksomheter er Fiskeridirektoratet, Konkurransetilsynet, Norsk internasjonalt skipsregister og Sjøforsvarets hovedbase lokalisert i Bergen.

I Bergensdalens sydlige del ligger Nordåsvannet, som er forbundet med Sælenvannet og med Grimstadfjorden i vest.

Nord for Grimstadfjorden ligger områdene Fyllingsdalen og Loddefjord, avgrenset av de vestlige byfjellene i øst, av Raunefjorden i vest, og av Byfjorden i nord.

Syd for Grimstadfjorden ligger Ytrebygda som avgrenses av Fanafjorden i syd, og øst for denne ligger Kalandsvannet.

Som nu du staar i fagrest Bryllupssmykke, en Eventyrets Kongedatter lig, en Bøn om Hæder, Fremgang, Seir og Lykke steg op mod Lysets Guder varm og rig.

Jeg elsker dig, du Havets Kongedatter med Mercurs Gudestav i løftet Haand; i Regn, i Skodde og i Solskinslatter jeg knyttet er til dig med Blodets Baand.

Leave a Reply

chelsea dating flower show tiscali