Gratis live sex chat wallis

posted by | Leave a comment

(Mang Pedro wants to engage his rooster in a cockfight.) Word: sabunot2 Passive Verb: sabunutan English Definition: (verb) to pull (someone's hair) by the roots L2 Definition: Notes: Examples: Sabunutan mo ang kalbong si Aryana.(Pull the hair of balding Aryana.) Word: sadya2 Active Verb: sumadya English Definition: (verb) to go to a place with a definite intention L2 Definition: Notes: Examples: Sumadya kanina ang iyong kapatid sa ating opisina.

(In her extreme anger, she wanted to strangle a person.) 2) Sakalin mo ang mabangis na lion.

(Strangle the wild lion.) Word: sakay1 Active Verb: sumakay English Definition: (verb) to ride in a vehicle; to board a vehicle; to take/board a plane L2 Definition: Notes: Examples: Sumakay ako ng eroplano papuntang Baguio.

(I took a plane to Baguio.) Word: sakay2 Active Verb: magsakay Passive Verb: isakay English Definition: (verb) to load in a vehicle L2 Definition: Notes: Examples: 1) Magsakay ka ng sampung tao sa jeep.

(Your brother came the office earlier.) Word: sadya3 Active Verb: magsadya Passive Verb: sadyain English Definition: (verb) to go to a place with a definite intention L2 Definition: Notes: Examples: 1) Magsadya ka sa opisina ni Erap at humingi ka ng trabaho.

(You go to the office of Erap and ask for some job.) 2) Sadyain mo ang opisina ni Erap para humingi ka ng trabaho.

Leave a Reply

chelsea dating flower show tiscali